The Sensemaking meetup is Systems Change Finland’s monthly meetup where we explore topics related to applied Systems Thinking and Complexity with interesting speakers. Instead of being one-sided lectures, our meetups are spaces where participants can also make sense about the topics with each other.

In September’s meetup on Wednesday 22.9.2021…


The Sensemaking meetup is Systems Change Finland’s monthly meetup where we explore topics related to applied Systems Thinking and Complexity with interesting speakers. Instead of being one-sided lectures, our meetups are spaces where participants can also make sense about the topics with each other.

In August’s meetup on Tuesday 31.8.2021…


The Sensemaking meetup is Systems Change Finland’s monthly meetup where we explore topics related to applied Systems Thinking and Complexity with interesting speakers. Instead of being one-sided lectures, our meetups are spaces where participants can also make sense about the topics with each other.

In June’s meetup on Tuesday 1.6.2021…


Written by Gunta Krumina and Mikael Seppälä

The Toolshed meetup is Systems Change Finland’s event series which focuses on the tools and approaches that can be used in Systems Thinking and Systems Change. May’s meetup was organized in association with our global friends in the Systems Innovation network.

In May’s…


The Sensemaking meetup is Systems Change Finland’s monthly meetup where we explore topics related to applied Systems Thinking and Complexity with interesting speakers. Instead of being one-sided lectures, our meetups are spaces where participants can also make sense about the topics with each other. …


Systeemimallinnus on yksi keskeisimpiä systeemiajattelun työkaluja, mutta miten sitä voidaan hyödyntää käytännössä? Tämä oli aiheena Systems Change Finlandin Toolshed meetupissa 30.3.2021, johon osallistui noin 90 henkilöä.

Systeemiajattelun ja systeemisen muutoksen työkaluihin ja lähestymistapoihin keskittyvässä Systems Change Finlandin maaliskuun Toolshed meetupissa esiteltiin käytännön sovelluksia aina vaelluksella käytettävän rinkan sisällön suunnittelusta asiakaspalvelupisteverkoston…


Sensemaking meetup on Systems Change Finlandin kuukausittainen meetup, jossa pureudutaan vaihtuvien puhujien johdolla soveltavan systeemiajattelun ja kompleksisuusteorian näkökulmiin. Pelkän luennoinnin sijaan pyrimme luomaan tiloja, joissa osallistujat pääsevät muodostamaan kuvaa aiheesta toistensa kanssa.

Helmikuun meetupissa käsittelimme sitä, miten laaja-alaisemmat mentaalimallit ja niihin perustuvat kokemisen tavat voivat auttaa meitä johtamaan kokonaisuuksia paremmin…


Työ 2.0 Lab ja Systems Change Finland järjestivät 5.3.2021 pöhinäperjantai-lounastilaisuuden aiheesta Ecosystem Handbook, jossa alustajana oli Sari Kola (Twitter, LinkedIn), joka on yksi kirjan kirjoittajista. Englanninkieliseen kirjaan voi perehtyä sen verkkosivulla ja sen voi ostaa mm. julkaisija Alma Talentin sivulta.

Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa vain harvat organisaatiot tai ihmiset…


Kokeilut ovat olleet pinnalla innovaatiomenetelmänä, joka yhdistää startupeja, valtiota ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista. Ne soveltuvat hyvin konteksteihin, joissa vaikuttavien muuttujien määrä on tutkittavissa ja hallittavissa, mutta raamittavat heikosti laaja-alaista, pitkän aikajänteen yhteiskunnallista muutosta.

Kokeilujen käsite yleistyi 2010-luvun alussa myös suomalaisessa yhteiskunnassa (KOKSU 2019). Valtiolla niitä on hyödynnetty esimerkiksi opetuksen kehittämisen…


Systems Change Finlandin kuukausittaisessa Sensemaking meetupissa 17.12.2020 käsittelimme sitä, miten organisaatiot voivat toimia kaaoksen reunalla. Verkossa toteutettuun meetuppiin osallistui noin 70 henkilöä.

Tilaisuudessa pureuduimme Filosofian Akatemian Sami Pajun johdolla siihen, mitä kompleksisuusteoria kertoo meille organisoitumisesta, organisaatioista ja niiden toiminnasta. Sami kävi alustuksessaan läpi eri näkökulmia kuten complex adaptive systems, law…

Mikael Seppälä

📈 Project Manager #InnovationManagement & #Ecosystems @LaureaUAS | ⚡️ @systemschangefi #SystemsChange | 🔥 #SystemsThinking #Complexity

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store